Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM İÇİ GÖREV KOORDİNASYONU

 

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKANI

ÜYELER

Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Ders programlarının hazırlanması

Doç. Dr. A. Ebru TAYYAR

Arş. Gör. Hanifi SÖKMEN

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Sınav programlarının hazırlanması

Doç. Dr. A. Ebru TAYYAR

Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEVKAN MACİT

Arş. Gör. Dr. Gonca ALAN

Bologna Süreci Komisyonu

Bologna süreci kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin takibi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TİBER

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TİBER

Yandal Komisyonu

Yandal başvurularının değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi N. Gönül ŞENGÖZ

Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEVKAN MACİT

Arş. Gör. Dr. Gonca ALAN

Yatay/ Dikey Geçiş İntibak Komisyonu

Yatay ve dikey geçiş kapsamında gelen öğrencilerin ders intibak programlarının hazırlanması

Doç. Dr. A. Ebru TAYYAR

Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEVKAN MACİT

Arş. Gör. Dr. Gonca ALAN

Erasmus/ Farabi/ Mevlana Programı Komisyonu

Erasmus/ Farabi/ Mevlana değişim programları kapsamında yeni ikili anlaşmaların araştırılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

Doç. Dr. A. Ebru TAYYAR

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TİBER (Farabi)

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖNER (Mevlana)

Arş. Gör. Hanifi SÖKMEN (Erasmus)

 

Staj Komisyonu

Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj işlemlerinin takibi ve staj defterlerinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Necla YAMAN TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Erkan TÜRKER

Arş. Gör. Dr. Gonca ALAN

 

Mezuniyet Komisyonu

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet durumlarının değerlendirilmesi, mezuniyet töreni ile ilgili bölüm adına hazırlıkların yürütülmesi ve denetlenmesi

Prof. Dr. Mevlüt TERCAN

Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEVKAN MACİT

Arş. Gör. Dr. Gonca ALAN

Bilgi İşlem Komisyonu

Bölüm internet sitesinin düzenlenmesi ve güncellenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT

Arş. Gör. Hanifi SÖKMEN