Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Tekstil alanında uluslararası düzeydeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak özgün araştırmalar ile tekstil mühendisliği bilim ve teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan; bu araştırmalar için gerekli ortamı sürekli geliştiren; güncel eğitim planları ile tekstil mühendisliği alanında uzman, sahip olduğu bilgi birikimini toplum ve insanlık açısından faydaya dönüştürecek çalışmaları yürütebilen tekstil mühendisleri yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır.