Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuvarlarında, lif, iplik, kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin fiziksel özellikleri ölçülmektedir. Fiziksel Tekstil Muayeneleri Derslerinin uygulamalarının da yapıldığı laboratuvarlar, bilimsel araştırmalar, öğrenci tezleri ve sanayiye yönelik analizler için kullanılmaktadır.

Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin özellikle Fiziksel Tekstil Muayeneleri I, II ve III derslerinde birebir uygulamalı olarak kullandıkları laboratuvar aynı zamanda Tekstil Mühendisliğine Giriş, Dokuma Kumaş Analizi, Örme Uygulamaları ve Yüksek Performanslı Özel Kumaşlar derslerinde de belirli öğrenci uygulamaları için kullanılmaktadır. Laboratuvar 30 lisans öğrencisinin deneyler sırasında rahatlıkla çalışabilmelerine imkan veren yeterli alana sahiptir.

Öğrencilerle yapılan uygulamalarda muayene laboratuvarının iklim koşullarının ölçülmesi, iklim koşullarının tekstil materyallerine etkilerinin araştırılması, kondisyonlama ve örnek alma uygulamaları yapılmaktadır. Bunun yanında tekstil liflerinin fiziksel özelliklerinin test edilmesi ve bu deneyler için kullanılan cihazların tanıtılması, iplik analizleri için örnek alma esasları ve test planının hazırlanması, bant, fitil ve ipliklere uygulanan testlerin tanıtılması, kumaş muayeneleri ve bu deneyler için kullanılan cihazların tanıtılması, hasar analizleri, halılar için yapılan deneylerin incelenmesi ve test sonuçlarının yorumlanması uygulamalarında bu laboratuvarlardan yararlanılmaktadır.

Akademisyen ve öğrenciler ilgi alanlarına giren konularda araştırmalarının ilgili kısımlarını kontrollü iklim şartları altındaki bu laboratuvarda gerçekleştirmektedir. Ayrıca laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde sanayiden gelen analiz talepleri değerlendirilerek, ulusal ve uluslararası test ve analiz standartlarına uygun olarak gerekli test ve analizler öğretim elemanları tarafından yapılıp sonuçları başvuru sahiplerine rapor halinde sunulmaktadır. 

Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuvarı’nda tekstil malzemelerine uygulanan testler aşağıdaki gibidir:

 

-          -Tek liflerde uzunluk (TS1140, TS 715 ISO 6989, ASTM D 5103)

-         - Lif İnceliği (Mikroskobik) (TS 1186, ASTM D 2130, ISO 137)

-         -İplik Numara Tayini (TS 244 EN ISO 2060, ASTM D 1907)

-        -İpliklerde Büküm Yönü ve Sayısı (TS EN ISO 2061, ASTM D 1422, ASTM D 1423)

-        -İplik Kopma Mukavemeti ve Uzaması (TS EN ISO 2062, ISO 2062, ASTM D 2256)

-         -Kumaştan Çıkarılan İpliklerde Numara Tayini (TS 255, ISO 7211-5)

-        - Kumaşta Örgü Tipi Tayini (BS 2861, ISO 7211-1)

-         -Kumaşlarda Sıklık Tespiti (TS 250, ASTM D 3775, ASTM 3887, ISO 7211-2)

-        - Kumaş Metrekare Ağırlığı Tayini (TS 251, TS EN 12127, ASTM D 3776, ISO 3801)

-         -Kumaş Kalınlığı Tayini (TS 7128 EN ISO 5084, ASTM D 1777, TS EN ISO 9073-2)

-         -Kumaşlarda Kopma Mukavemeti ve Uzaması (TS EN ISO 13934-1, ASTM D 5035)

 

-        - Kumaşlarda Sürtünme Mukavemeti (Martindale) (TS EN ISO 12947, ASTM D  4966)

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 22 Şubat 2018