Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca alacakları zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi 240 AKTS’dir. Bölümümüzde seçmeli dersler mesleki ve serbest seçmeli olarak 2 ana gruba ayrılmıştır. Seçmeli derslerin toplamı 64 AKTS olup, müfredatın yaklaşık %27’sini (>%25) oluşturmaktadır. İlk yılda verilen derslerin tümü zorunlu dersler olup daha çok matematik, fizik, kimya, bilgisayar, teknik resim ve bazı temel mühendislik dersleri verilmektedir. Bunu izleyen yıllarda da dokuma, örme, iplik teknolojisi, tekstil kimyası ve terbiyesi, konfeksiyon konularında mesleki dersler görülmektedir. Öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren her dönem en az 1 mesleki seçmeli ders almak zorundadır. 5. yarıyıldan itibaren ise serbest seçmeli dersleri almaktadırlar. 7. ve 8. yarıyıllarda okutulan Bitirme Ödevi Stajı I ve II dersleri ile öğrenciler haftada bir gün Uşak ilinde bulunan tekstil firmalarında uygulamalı eğitim yapmaktadırlar. Yine 8. yarıyılda verilen bitirme projesinde ise, öğrenciler değişik alanlarda araştırma yaparak bilgi ve araştırma deneyimlerini geliştirdiklerini gösterir bir bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimizin mezun olabilmesi için her birinin süresi 20 iş gününden kısa olmamak üzere 2 adet staj yapmaları zorunludur.


Oluşturma: 22 Şubat 2018