Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

7 Aralık 2018 tarihinde İTKİB Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen "Tekstil Mühendisliğinin Algısının Yükseltilmesi Çalıştayı" na Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç.Dr. A. Ebru TAYYAR katılmıştır. Tekstil İhracatçı Birliklerinin, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlarının, Tekstil Mühendisleri Odasının ve Tekstil İşverenler Sendikası temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi, Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesine Yönelik Oluşturulan Çalışma Grubu Çıktılarının Değerlendirilmesi, Tekstil Mühendisliği Algısının Güçlendirilmesi Yol Haritasının Oluşturulması Konuları tartışılarak, kararlar alınmıştır.


18 Aralık 2018